iluvk.vn

Quy ước quyền tác giả

THÔNG BÁO VỀ BẢN QUYỀN LIÊN QUAN TỚI HÌNH ẢNH VÀ BÀI BÁO CỦA ILUVK

Tất cả nội dung hình ảnh và bài báo của ILUVK được bảo vệ về luật bản quyền, nghiêm cấm các hình thức truyền tải/ sao chép/ chia sẻ, v.v… mà không được phép. Liên quan tới việc sử dụng nội dung, trường hợp không có sự hiệp ý trước với Công ty thì hành vi dùng lén này được xem là hành vi vi phạm luật bản quyền không liên quan tới mục đích đăng bài (Lợi nhuận, phi lợi nhuận, v,v…); Công ty đang kiểm soát hành vi dùng lén này. Cả việc tái sử dụng không được phép nội dung của Công ty bị đưa lén lên mạng cũng vi phạm Luật bản quyền nên khi đã xác nhận nội dung SNS và trang web đang vận hành hiện giờ, xin các bạn xóa toàn bộ trong trường hợp có nội dung và bài báo của ILUVK.

Exit mobile version