iluvk.vn

Hướng dẫn trình tự đề nghị hợp tác

1. ĐĂNG KÝ NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ HỢP TÁC

– Đăng ký nội dung đề nghị hợp tác trên thanh công cụ Trang chủ ILUVK – ĐỀ NGHỊ HỢP TÁC
– Mail hoàn tất đăng ký được gửi vào địa chỉ mail bạn đã nhập
-Xin hạn chế các đề nghị hợp tác làm tiền đề cho việc gặp gỡ trò chuyện với người phụ trách.
-Trong Thư đề nghị hợp tác, xin các bạn chỉ nêu “Nội dung có thể công khai” không phải nội dung bí mật hoặc bí mật kinh doanh của người đề nghị.

2. TIẾP NHẬN ĐỀ NGHỊ HỢP TÁC

– Tiếp nhận nội dung đề nghị hợp tác, và ILUVK sẽ hướng dẫn qua mail của người đề nghị rằng việc tiếp nhận đã hoàn tất.
– Xin hãy sửa và bảo toàn nội dung đề nghị hợp tác khi yêu cầu đăng ký lại đề nghị hợp tác (file đính kèm bị hư, không mở được, v.v…)

3. KIỂM TRA ĐỀ NGHỊ HỢP TÁC

– Kiểm tra một cách chi tiết nội dung đề nghị hợp tác mà người phụ trách của ILUVK đã đăng ký
– Trường hợp người phụ trách có tư liệu cần thêm trong khi kiểm tra nội dung đề nghị hợp tác thì chúng tôi sẽ hỏi lại về việc đề nghị hợp tác và lúc này, các bạn chỉ cần đăng ký thêm tư liệu cần thiết là được.
– Tư liệu liên quan và nội dung đề nghị chỉ được dùng với mục đích kiểm tra việc hợp tác.

4. KẾT THÚC ĐỀ NGHỊ HỢP TÁC

– Gửi kết quả kiểm tra nội dung đề nghị hợp tác.
– Mail hoàn tất việc đăng ký được gửi qua địa chỉ mail đã nhập.
– Nếu quyết định thực hiện hợp tác, người phụ trách sẽ hướng dẫn riêng trình tự hợp tác và kết thúc việc hợp tác này..
– Trường hợp đề nghị hợp tác không được chấp nhận, tư liệu liên quan và nội dung đề nghị hợp tác được hủy ngay lập tức.

Exit mobile version